top of page
MEZUN KOMİSYONU

Psikoloji lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş psikologlardan oluşmaktadır. Mezun komisyonu üyeleri, platformun amaçları doğrultusunda atölye çalışması, seminer, sempozyum ve kongre gibi etkinliklerde kendi uzmanlık alanları doğrultusunda öğrencilere destek olmayı ve psikoloji öğrencilerinin mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefler. Komisyon yatay bir yönetim sistemine sahip olup kararlar oy birliği ile alınır.

bottom of page