top of page
ÖĞRENCİ KOMİSYONU

1 genel grup ve 1 alt gruptan oluşmaktadır. Genel grup psikoloji lisans öğrencilerini, alt grup ise hukuk fakültesi öğrencilerini içermektedir. Komisyonda bulunan öğrenciler, yıl içerisinde çeşitli şehir ve üniversitelerde platformun amaçları doğrultusunda etkinlikler gerçekleştirilmesi, projelerin üretilmesi ve hayata geçirilmesi için aktif görev alır. Öğrenci komisyonu içerisinde bulunan ekipler birbirlerinden bağımsız çalışmakta olup tüm ekipler ekip koordinatörleri tarafından yönetilmektedir. Komisyonun platform adına alması gereken kararlar yatay bir hiyerarşi ile tüm komisyon üyelerinin katılımıyla alınmaktadır. 

Öğrenci Komisyonu Ekip Koordinatörleri

 

Bihter Özge ÖZÇOBAN, Başkent Üniversitesi  

Akademik Etkinlik Ekibi Koordinatörü

Özden KARPINAR, Işık Üniversitesi

Psitoth Yazı İşleri Koordinatörü

 

Tunahan AKTAY, Özyeğin Üniversitesi 

İçerik ve Tasarım Ekibi Koordinatörü

 

 

bottom of page