top of page
PÖMYAP NEDİR?

Psikoloji Öğrencileri Meslek Yasası Platformu (PÖMYAP), 1 Haziran 2014 tarihinde psikologların bağımsız bir meslek yasası ve meslek odasına kavuşması, psikoloji bölümlerinin sorunlarına dair sistematik ve örgütlü çalışmalar yürütülmesi amacıyla kurulmuştur. Bünyesinde bu amaçlar doğrultusunda faaliyet gösteren 1 Mezunlar Komisyonu ve 1 Öğrenci Komisyonu bulunmaktadır. PÖMYAP ailesi içerisinde komisyon üyelerine ek olarak yasal düzenlemelerde yol gösteren gönüllü bir avukatımız ve çalışmalarımıza destek veren gönüllü üyelerimiz bulunmaktadır.

 

PÖMYAP, vizyonu gereği tamamen bağımsız bir platformdur. Bünyesinde siyasi içerik ve propaganda çalışması barındırmaz. Kurulmasının temel amacı lisans eğitimi alan psikologların meslek kurallarının bulunmaması, koruyucu ve önleyici bir meslek yasasının ve meslek örgütünün bulunmamasının yarattığı sorunların psikoloji öğrencilerinin gelecekleri açısından endişe duymasına neden olmasıdır. Psikologların çalışma koşullarına dair mevcut yasal düzenlemeler yaşanan hak ihlallerinin önüne geçmemekle birlikte her geçen gün yenilerinin eklenmesine neden olmaktadır. Günümüze kadar yapılan düzenlemeler sadece klinik psikologları kapsamaktadır ve yetersizdir. Meslek yasasının eksikliği, psikologların çalışma koşullarının etik olarak belirlenmemesine, lisans eğitimi ile eş tutulamayacak sertifika programları ile insanların NLP uzmanı, yaşam koçu gibi unvanlar alarak psikoloji biliminin ve psikologluk mesleğinin değersizleştirilmesine sebep olmaktadır. Bu sebeple psikologları ve haklarını koruma altına alacak bir meslek yasasının mevcudiyeti artık kaçınılmazdır.

Eğitimlerimizi sürdürmekte olduğumuz psikoloji bölümleri, yine kimisi yasal düzenlemelerin yetersizliğinden ötürü kimisi de sorunların çözümüne yönelik çalışmaların eksikliğinden pek çok problem ile yüz yüzedir. Alan dışı akademisyenler tarafından verilen dersler, nitelik bakımından zayıf ve uygulama bakımından eksik müfredatlar bu problemlerden birkaçıdır. Yaşanan tüm sorunlara psikoloji çatısı altında çözümler aramak ve nitelikli eğitimin geliştirilmesi için çalışmalar yapmak PÖMYAP’ın birincil hedefleri arasındadır.

thumbnail_IMG_3728.jpg
bottom of page